Regulamin

 • 1 DEFINICJE
 1. Usługa kompleksowa w kosmetykach ozonowanych – obejmuje profesjonalną kąpiel na mokro w kosmetykach podstawowych, które dodatkowo są ozonowane. Stylizację fryzury – strzyżenie oraz skracanie pazurów, czyszczenie uszu jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 2. Usługa kompleksowa w kosmetykach ozonowanych PREMIUM– obejmuje profesjonalną kąpiel na mokro w kosmetykach PREMIUM, dobieranych indywidualnie dla danego pieska, które dodatkowo są ozonowane. Stylizację fryzury – strzyżenie oraz skracanie pazurów, czyszczenie uszu jeżeli zachodzi taka potrzeba, pielęgnację opuszek łap
 3. Kąpiel w wannie ozonowej – kąpiel w wannie ozonowej z hydromasażem w kosmetykach indywidualnie dobranych do danego pupila.
 4. Trymowanie – zabieg pielęgnacyjny polegający na usuwaniu martwej sierści psa. Trymowanie poprawia jakość sierści: usztywnia ją, zmniejsza wzrost podszerstka, poprawia kolor, a także eliminuje problem sierści w domu.
 5. Filc – pęk włosów powstały na skutek braku higieny lub nie korzystania ze szczotki bądź grzebienia. Powodem filcowania się jest również brak systematyczności w kąpielach oraz wkładania do kąpieli pupila uprzednio nie rozczesanego.
 6. Szata – inaczej sierść, futro, twór pokrywający skórę zwierzęta.
 7. Dotkliwe pogryzienie – należy przez to rozumieć pogryzienie uniemożliwiające wykonywanie dalszej pracy i wyłączenie od świadczenia usług.
 8. Zadatek – według art. 394 KC jest to kwota, którą zalicza się na poczet świadczenia strony (usługi). Wpłacona kwota jest obustronnym zabezpieczeniem rezerwacji terminu. Zadatek jest formą bezzwrotną.

 

 • 2 REZERWACJA / ODWOŁYWANIE WIZYT
 1. Aby zarezerwować wizytę należy skontaktować się telefonicznie z salonem pod numerem telefonu 510 528 146, za pomocą Messenger lub można zapisać się osobiście w    salonie pod adresem Grabownica Starzeńska 172, 36-207 Grabownica Starzeńska.
 2. Przed rezerwacją klient zobowiązany jest wpłacić zadatek. Wysokość zadatku jest określona w salonie w zależności od rodzaju usługi i jest formą bezzwrotną. Zadatek nie dotyczy konsultacji, która jest bezpłatna. Opłatę należy dokonać w firmie na miejscu lub przelewem na konto bankowe: 36  1240 2324 1111 0010 7250 4531 SALON DLA ZWIERZĄT, Grabownica Starzeńska 172, 36-207 Grabownica Starzeńska,  w tytule wpisując: swoje imię i nazwisko datę i godzinę  wizyty oraz imię zwierzęcia.
 3. Ze względu na szacunek do pracy i czasu groomerów oraz organizację salonu, w przypadku rezygnacji z wizyty należy poinformować o tym telefonicznie lub osobiście najpóźniej do 72 godzin przed planowaną rezerwacją, po to aby z terminu mógł skorzystać inny klient. Wówczas zadatek zostaje przesunięty na poczet następnej wizyty. Jeśli sytuacja się powtórzyła, wówczas zadatek przepada. W przypadku całkowitej rezygnacji z wizyty zadatek przepada.
 4. Brak punktualności klienta dezorganizuje pracę salonu. Klient jest zobowiązany przyprowadzić zwierzę punktualnie. W przypadku spóźnienia do 15 minut, salon zastrzega sobie prawo do wykonania części zabiegu, który zmieści się w planowanym czasie. Klient jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty, ze względu na rezerwację czasu pracy groomera. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut salon zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty. Klient zostanie poinformowany o odwołaniu wizyty na miejscu, telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS.
 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach takich jak: zabiegi lub operacje zwierząt, po przedstawieniu stosownego dokumentu od weterynarza, salon przesuwa zadatek na poczet następnej wizyty.
 6. W przypadku niewykonania usługi z winy Salonu, zadatek uiszczony przez Klienta w takiej samej kwocie podlega zwrotowi.

                                                                                                                                                                                          

 • 3 KONSULTACJE
 1. Konsultacje są całkowicie bezpłatne dla właściciela. Mają na celu określenie charakteru pracy ze zwierzęciem, poziomu trudności oraz przybliżonego czasu i ceny.
 2. Konsultacje dają właścicielowi możliwość zastanowienia się oraz podjęcia ostatecznej decyzji względem pielęgnacji pupila.

 

 • 4 CENNIK USŁUG / PŁATNOŚĆ
 1. Cennik jest dostępny na miejscu w salonie a ceny w nim zawarte nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. SALON DLA ZWIERZĄT nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb pupila, co może mieć wpływ na zmianę ceny określonej w cenniku. Jeśli cenna będzie różna od podanej w cenniku, klient zostanie o tym poinformowany.
 3. Klientowi przysługuje prawo do dwukrotnego rabatu. Pierwszy rabat obejmuje 10 % zniżkę na usługę po wystawieniu opinii na temat firmy (zapytaj groomera jak możesz to zrobić). Klient ma również prawo do skorzystania z wielokrotnego 10 % rabatu na pielęgnację za polecenie nowego klienta, który skorzysta z Programu Wizyt Zapoznawczych lub pielęgnacji w salonie.
 4. W przypadku wykonania usługi w ekspresowym terminie, po godzinach pracy lub weekend salon dolicza dodatkowo 50 % ceny w stosunku do ceny regularnej.
 5. Płatności przyjmujemy gotówką, przelewem na konto bankowe firmy lub BLIK.
 6. W przypadku zwierząt skołtunionych zabieg rozczesywania jest usługą dodatkowo płatną ze względu na wydłużony czas wizyty. Właściciel skołtunionego zwierzęcia jest świadom możliwości wystąpienia: odparzeń na skórze, ran, pasożytów zewnętrznych itp. Standardowe rozczesywanie szaty dotyczy zwierząt, które nie są skołtunione i są regularnie rozczesywane w domu lub u groomera. W przypadku golenia kołtunów, filcu doliczana jest dodatkowa kwota za amortyzację sprzętu, patrz cennik. Salon nie rozczesuje zwierząt agresywnych !
 7. W przypadku gdy zwierzę posiada pasożyty zewnętrzne, do usługi doliczony jest dodatkowy koszt. Patrz cennik.
 8. Koszt pielęgnacji zwierzęcia niespokojnego, nie współpracującego jest większy – groomer musi zarezerwować więcej czasu na usługę oraz włożyć większy nakład pracy. Salon dolicza dodatkowo do 50 % ceny do usługi.

 

 • 5 „PROGRAM WIZYT ZAPOZNAWCZYCH”, „MAGICZNY NIEZBĘDNIK WŁAŚCICIELA”
 1. Oferta salonu skierowana jest dla klientów, którym zależy na komforcie oraz indywidualnym podejściu do zwierząt.
 2. W salonie preferowaną formą jest skorzystanie przez właściciela z „Programu Wizyt Zapoznawczych”, który umożliwia zapoznanie się zwierzęcia z groomerem oraz środowiskiem obcym. Wizyty zapoznawcze zwiększają bezpieczeństwo pracy zwierzęcia z człowiekiem. Jeżeli właściciel celowo nie chce skorzystać z „Programu Wizyt Zapoznawczych” z pełną świadomością podejmuje decyzję o odpowiedzialności oraz jest świadom, że zachowanie zwierzęcia w stosunku do zabiegów może być różne. Czas na zapoznanie się – jest okazaniem szacunku dla zwierzęcia i samego siebie.
 3. „Program Wizyt Zapoznawczych” – krok po kroku pomagają zrozumieć właścicielowi w jaki sposób funkcjonuje zwierzę w salonie podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Program pomaga rozwijać się w swoim własnym tempie zwierzęciu jak i właścicielowi.
 4. Poprzez „Magiczny niezbędnik właściciela” właściciel może nabyć niezbędną wiedzę – do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych w domu.

 

 • 6 ZALECENIA PRZED WIZYTĄ W SALONIE
 1. Zwierzę umówione na wizytę musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Groomer ma prawo wglądu do książeczki szczepień podczas każdej wizyty. Brak szczepień jest jednoznaczny z odwołaniem wizyty.
 2. Na wizytę do salonu zwierzę – przyprowadza właściciel lub osoba dorosła przez niego wskazana. Właściciel, poprzez wskazanie przez siebie osoby upoważnia ją do podejmowania decyzji względem pielęgnacji, po to aby groomer mógł ustalić szczegóły dotyczące pielęgnacji.
 3. Po stronie właściciela zwierzęcia leży dbanie o regularne odrobaczanie, 3-4 razy w roku lub według zaleceń weterynarza.
 4. Dla komfortu pracy, zaleca się nie karmić zwierząt na 2-3 godziny przed wykonaniem usługi oraz o umożliwienie im załatwienia potrzeb fizjologicznych przed wizytą w salonie.
 5. Właściciel przed wizytą jest zobowiązany do poinformowania o stanie zdrowia zwierzęcia, w szczególności o chorobach: neurologicznych, psychicznych, narządów ruchu, chorobach serca, padaczce, alergiach itp.
 6. Zwierzęta z widoczną chorobą skóry nie będą przyjmowane do salonu.
 7. Podczas umawiania wizyty należy poinformować o stanie szaty psa, aby groomer mógł zarezerwować odpowiednią ilość czasu. Jeżeli w momencie przyjmowania zwierzęcia na usługę jego stan szaty jest inny, niż w momencie rezerwacji – rodzaj fryzury, pielęgnacji może ulec zmianie. Liczy się dobro oraz komfort zwierzęcia.
 8. Ze względu na możliwość wystąpienia stresu oraz obniżonej odporności u zwierzęcia odwiedzającego gabinet weterynaryjny (np. po zabiegach, po szczepieniach itd.) proponujemy w miarę możliwości o nie nieplanowanie w tym dniu wizyt w salonie.

 

 • 7 JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Salon oferuje najwyższą jakość usług, w związku z tym nie ma możliwości zamówienia usługi „strzyżenia bez kąpieli”. Salon oferuje usługę kompleksową. Strzyże się tylko te zwierzęta, które są kąpane wyłącznie w naszym salonie.
 2. W salonie usługi są wykonywane na profesjonalnym sprzęcie, który przed wizytą jest dezynfekowany. Salon używa kosmetyków renomowanych firm, posiadających niezbędne atesty.
 3. Przeciwwskazaniem do wykonania pełnej usługi strzyżenia zwierząt jest sierść w bardzo złym stanie wymagająca uprzedniej regeneracji, po to aby uzyskać pożądany efekt. Aby nie występował kłopot ze strony salonu nieprawidłowo wykonanej usługi zalecamy skorzystanie z konsultacji przed pielęgnacją w salonie.

 

 • 8 PRZEBIEG USŁUG PIELĘGNACYJNYCH
 1. Salon jest pozytywnie nastawiony na obecność właściciela/opiekuna ze swoim zwierzęciem podczas wykonywanej usługi (przy psach z lękiem separacyjnym właściciel często jest wsparciem dla swojego pupila). W przypadku gdy właściciel/opiekun rozprasza zwierzę, przez co usługa nie może zostać wykonana w sposób bezpieczny – personel ma prawo wyprosić właściciela/opiekuna z miejsca wykonywania usługi lub przerwać ją. W sytuacji gdy, wizyta zostaje przerwana z winy nieodpowiedniego zachowania właściciela/opiekuna, ponosi on pełną kwotę usługi.
 2. W salonie nie podaje się zwierzęciu żadnych środków farmakologicznych. Salon nie stosuje przemocy wobec zwierząt. Salon nie przyjmuje zwierząt, którym przed wizytą zostały podane jakiekolwiek środki uspokajające. Za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia w wyniku zatajenia przez właściciela informacji o podaniu środków uspokajających, personel salonu nie odpowiada.
 3. Obowiązkiem właściciela jest poinformowanie o agresywnym zachowaniu zwierzęcia. Jeśli personel nie zostanie o tym poinformowany, właściciel stwarza świadomie zagrożenie. Wówczas do wizyty zostanie doliczony dodatkowy koszt w wysokości 50 % ceny do wykonanej usługi, a za konsekwencje odpowiada w całości właściciel. Jeżeli ze względu na agresywne zachowanie zwierzęcia, wizyta nie może być kontynuowana i stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób obecnych w salonie, groomer odstępuje od dalszej części usługi, w takim wypadku właściciel jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty usługi i dodatkowo 50 %, ze względu na rezerwację czasu groomera.
 4. Właściciel zwierzęcia decydujący się na wygalanie na bardzo krótko jest świadom możliwości uszkodzenia okrywy włosowej, poparzenia w okresie letnim oraz odmrożeń w okresie zimowym.
 5. Ze względu na charakter wizyty, umówiony czas wizyty może ulec zmianie. W szczególnych sytuacjach dokładamy wszelkich starań, aby spóźnienie nie było dłuższe niż 15 minut.

 

 • 9 ODBIÓR ZWIERZĘCIA
 1. Groomer ustala czas wykonywania usługi i umawia się z właścicielem telefonicznie odpowiednio szybko przed zakończeniem usługi.
 2. Zwierzę wydawane jest właścicielowi lub osobie przez niego wskazanej.
 3. Salon nie jest przystosowany do pozostawiania zwierząt na dłuższy okres czasu, niż wymaga tego świadczona usługa. W przypadku nieodebrania zwierzęcia w ustalonym czasie, do usługi doliczana będzie dodatkowa kwota. Każde rozpoczęte pół godziny przetrzymania zwierzęcia po wizycie to koszt 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). W razie zakończenia pracy salonu i nieodebranie do tego czasu zwierzęcia przez właściciela traktowane będzie jako porzucenie i skutkuje, zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt, powiadomieniem odpowiednich służb (najbliższe schronisko dla zwierząt, straż miejską lub Policję) ze wszystkimi tego konsekwencjami i na koszt właściciela.

 

 • 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Groomer nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia powstałego w wyniku zatajenia przez właściciela informacji o stanie zdrowia zwierzęcia. W takim przypadku personel ma prawo w trybie awaryjnym skorzystać z konsultacji weterynarza. Koszty niezbędnych zaordynowanych przez weterynarza zabiegów ponosi właściciel.
 2. Zwierzęta, które w salonie są: pierwszy raz, stare, chore, bojaźliwe, agresywne, niezrównoważone psychicznie, nie współpracujące, pielęgnowane są wyłącznie na żądanie właściciela i na jego odpowiedzialność. Personel ma również prawo do odmówienia wykonania usługi, lub odstąpienia od dalszej części. Wówczas klient zobowiązany jest do zapłaty całości usługi ze względu na rezerwację czasu groomera.
 3. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody oraz krzywdy w przypadku dotkliwego pogryzienia groomera. W takim wypadku właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zapłaty 300 % kosztów wykonywanej usługi, podczas której doszło do pogryzienia. Powyższe nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń w związku z dotkliwym pogryzieniem groomera przez zwierzę.
 4. Salon ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie zwierzęcia podczas wykonywania usługi za wyjątkiem zwierząt uwzględnionych w §11 ust. 2. W takim przypadku personel ma prawo w trybie awaryjnym skorzystać z konsultacji weterynarza natychmiastowo. Koszty niezbędnych zaordynowanych przez weterynarza zabiegów ponosi salon.
 5. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy zakładaniu karty klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez SALON DLA ZWIERZĄT zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Informujemy, że obszar firmy objęty jest monitoringiem. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
 7. Na terenie firmy SALON DLA ZWIERZĄT zakazane jest spożywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 8. Prosimy o przemyślane zakupy w sklepie stacjonarnym. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.
 9. SALON DLA ZWIERZĄT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 10. Korzystając z usług firmy SALON DLA ZWIERZĄT wyrażają Państwo zgodę na używanie wizerunku pupila w celach promocyjnych i reklamowych w galerii strony, mediach społecznościowych, stronach internetowych firmy oraz katalogu fryzur.

 

 

 • 11 REKLAMACJE
 1. W chwili odbioru zwierzęcia, w razie niepełnej satysfakcji z usługi, salon gwarantuje bezpłatne dokonanie poprawek, jeżeli będzie taka możliwość, bezpośrednio po wizycie lub w ustalonym z Klientem terminie. Reklamacje składane później niż do czasu odbioru zwierzęcia z salonu, nie będą rozpatrywane.
 2. Głęboko wierzymy w jakość naszych usług dlatego na uczestnictwo w „Magicznym Niezbędniku Właściciela” otrzymują Państwo tygodniową gwarancję od ostatniej wizyty. Jeśli usługa nie spełni Państwa oczekiwań można ją zareklamować. Warunkiem jest skorzystanie z 3 wizyt. Reklamację zgłasza właściciel osobiście w salonie podpisując dokument reklamacji. Zwrot pieniędzy będzie dokonywany na wskazane konto bankowe przez właściciela do siedmiu dni od momentu reklamacji.
 3. Po każdej wizycie zapoznawczej właściciel otrzymuje informację zwrotną od personelu dotyczące jego pupila. Wskazówki, mają na celu polepszenie relacji oraz współpracy ze zwierzęciem. Podstawą reklamacji „Programu Wizyt Zapoznawczych” jest brak przekazania istotnych informacji przez personel niezbędnych do dalszej współpracy.

 

 

Klienci korzystający z usług SALONU DLA ZWIERZĄT oświadczają, że zapoznali się z regulaminem i akceptują wszystkie zawarte w nim warunki.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin udostępniono na podstawie pisemnej zgody salonu ARIA.  REGULAMIN salonu zoo „Aria” jest WŁASNOŚCIĄ intelektualną. Jakiekolwiek KOPIOWANIE jego całości lub części, wykorzystywanie i publiczne udostępniania w jakiejkolwiek formie bez uzyskania PISEMNEJ zgody Sklepu zoo i salonu „Aria” jest zabronione. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw, którymi objęty jest niniejszy REGULAMIN podmiot odpowiedzialny za ich naruszenie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na drodze sądowej